Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย

มีปัญหา /สอบถาม /ให้คำแนะนำ รถยนต์ peugeot แต่ละรุ่น => 50X => ข้อความที่เริ่มโดย: arun sound ที่ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 19:28:25หัวข้อ: หาท่อร่วมไอดีกับไอเสีย
เริ่มหัวข้อโดย: arun sound ที่ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 19:28:25
ปิดกระทู้้ครับ
ดัดแปลงแล้้ว


ของเดิม ฝาร้าวผมได้ฝาสูบมาใหม่
แต่ท่อร่วมไออดีกับไออเสียไม่เหมมือนกััน
ของงเดิิม ไอดีสองรูู

ขอองใหม่ไอดีสี่รูครับ

หากใครมีต้องการขาย  แจ้งมาครับ