406 UTT
406 UTT
เครื่องไม่นิ่ง เกียร์กระตุก
อาทิตย์, 21 มิถุนายน¹ 2009
วันที่      กม.

รายการดูแล D9 ปี 2000 เมื่อวิ่งได้ ๑๘๐,๐๐๐  กม.

 

     ค่าบำรุง 
3/4/2008180000ยกเครื่อง    40,312
 - ชุดปะเก็น       2,821
 - ปะเก็นฝาสูบ       1,459
 - แหวนลูกสูบ       4,472
 - ชาร์ปก้านตัวบน       3,676
 - ชาร์ปก้านตัวล่าง       3,132
 - ชาร์ปอกตัวบน       2,770
 - ชาร์ปอกตัวล่าง       2,770
 - น้ำมันเครื่อง       2,300
 - กรองน้ำมันเครื่อง          365
 - ปลั๊กเชบเบอร์       1,950
 - เชบเบอร์    ท่อร่วมไอดี       2,100
 - ปั้มน้ำ       2,726
 - ซีลห้องเกียร์          250
 - กราวประกับ          550
 - รีเลย์พัดลม          750
 - รีซีสเตอร์          680
 - ท่อไอน้ำมัน       1,041
 - น้ำมันเบนซินเติมรถ          500
 - ค่าแรง       6,000
20/09/2008187061 - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง       2,830      5,155
 - ใส้กรองน้ำมันเครื่อง LS923          365
 - ปะเก็นฝาครอบวาวล์ไอดี          224
 - ปะเก็นฝาครอบวาวล์ไอเสีย          226
 - ใส้กรองอากาศตู้แอร์          826
 - ค่าถอดใส่ปะเก็บครอบวาวล์          284
 - ค่าเปลี่ยนกรองอากศแอร์            63
 - VAT          337
 - ตรวจวงจรไฟฟ้า (Airbag show)          352         352
7/1/2009191109 - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง       2,519      3,303
 - ใส้กรองน้ำมันเครื่อง LS923          253
 - ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง          337
 - VAT          194
13/5/2009 - เปลี่ยนเซนเซอร์เดินเบา       4,090      4,090
20/5/2009 - ผ้าเบรคหน้า       1,700      6,000
 - เจียร์จานเบรคหน้า          800
 - ค่าแรง          500
 - เปลี่ยนยาง ๑ เส้น (ฉีก)       3,000
7/6/2009 - ผ้าเบรคหลัง       1,650     15,240
 - ปลอกสลักเบรคหลัง       5,708
 - สลักเบรคหลัง       3,708
 - ชุดซ่อมดิสต์เบรคเหลัง       2,004
 - กรองเบนซิน          380
 - น้ำมันเบรค          190
 - ค่าเจียจานเบรค          800
 - ค่าแรง          800
13/6/2009 - เปลี่ยนคอปีกนก       4,584      7,306
 - เปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวบน       2,422
 - ค่าแรง          300    
รวมสุทธิ  (แพงไปป่ะเนี่ยะ)    81,758

 

 

Pet4411 ha pasticciato qui alle 08:44 - ลิงค์ - แนะนำติชม
002149 amichetti mi hanno visitato