306SR เครื่อง 3S GT ไอดีก
306SR เครื่อง 3S GT ไอดีก
7 สิงหาคม 2554 <br />1.เปลี่ยนคานหลังใช้ของมือสอง เจาะรูสำหรับอัดอาระบีทอร์ชันบาร์ สาเหตุของเดิมมีอาการล้อแบะ(ด้านขวา)กินยางด้านใน ราคาคานหลัง 2000 บาท เปลี่ยนเองไม่เสียค่าแรง<br />2.เปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำ เนื่องจากของเดิมแปลงถ่านหมดและฐานยึดก็แตกด้วย มือสองเมือนเดิม ทั้งชุดราคา 1500 บาท<br /><br />กันยายน 2554 หลังจากเปลี่ยนคานก็ปรับทอร์ชั่นบาร์ให้สูงขึ้น ถอดมาเจอลูกปืนคานหลังซ้ายแตก เปลี่ยนเฉพาะตัวนอก 1 ตัว 300 บาท (เปลี่ยนเอง)<br /><br />3 กันยายน 2554 เปลี่ยนลูกปืนคลัช คอม แอร์ 250 บาท และลูกลอกเร่งสายพาน (#6204) 85 บาท (ทำเอง)<br /><br />18 กันยายน 2554 เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง และสายพานปั๊มเพาเวอร์ 370 บาท (ทำเอง)
000818 amichetti mi hanno visitato