406d9 ปี2001 สีน้ำเงิน
406d9 ปี2001 สีน้ำเงิน
ซื้อมือสองมาตอนธันวาคม2011มีรายการปรับปรุงแล้ว<br />1.เปลี่ยนลูกหมากคันชักนอก-ในทั้งซ้ายขวารวมค่าแรง 3460 บาท<br />2.เปลี่ยนลูกหมากกันโคลงหน้า ซ้ายขวา รวมค่าแรง 2000 บาท<br />3.เปลี่ยนแบตเตอรี่ 2500 บาท<br />4.ล้างกระจกไฟฟ้า4บาน 1400 บาท<br />5.เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสียตัวกลาง(ของบีเอ็ม) 2500 บาท
000847 amichetti mi hanno visitato