405GRI อายุ 11 ขวบ เริ่มบ
405GRI อายุ 11 ขวบ เริ่มบ
เริ่มบูรณะ 26 กย 51
1.เปลี่ยนโคมไฟหน้าซ้าย 1000 บาท
2.เปลี่ยนพลาสติดยึดรางยกกระจกหน้าขวา 300 บาท
3.กำลังจะซ่อมรอยยุบรอยบุบฝากระโปรงหน้า อยู่ระหว่างหาร้านที่ถูกใจ
001519 amichetti mi hanno visitato