205เทาดำ
205เทาดำ
ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดง<br />แรกๆก็สนุกกับทำโน่นทำนี่เล็กน้อยๆ <br />ปัจจุบัน...
001205 amichetti mi hanno visitato