ราคาอะไหล่ศูนย์ขอนแก่น 40
ราคาอะไหล่ศูนย์ขอนแก่น 40
1.ลูกปืนล้อหน้า ตับละ 1,121 บาท
2.ผ้าดิสเบรคกน้า ชุดละ 1,700 บาท
3.สายอ่อนเบรคหน้า เส้นละ 716 บาท
4.ค่าแรงเปลี่ยนผ้าเบรค 450 บาท
5.ค่าแรงเปลี่ยนลูกปืน 500 บาท
001420 amichetti mi hanno visitato